09/06/2009

Lục bát cho mình


Chiều nay tôi lại vu vơ.
Chiều nay tôi lại làm thơ cho mình.

Hoàng hôn rơi rơi bâng khuâng
Sợ lắm nhung nhớ hóa gần rồi bay.

Nếu mai tình lỡ xa bay
Có buồn không buổi chia tay hởi người?

Nếu mai tình lỡ anh ơi
Câu thơ tôi viết buông lời bão giông.

Cớ chi mưa đổ ngập lòng
Sầu rồi nức nở ủ nồng lên thơ

Chiều nay tôi lại vu vơ.
Chiều nay tôi lại làm thơ cho mình.

09/06/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét