28/08/2009

Cũ Rích Lời Thơ


Vừa gặp gỡ mà rồi xa xa mãi
Phía không nhau em mường tượng chập chờn
Môi mắt ấy đếm mấy lần sợ hãi
Phút cười xòa quên khướt nỗi cô đơn

Nghe xao lãng những mất còn luân lạc
Và vẫn mơ sương khói biếc muôn trùng
Ðôi tay nhỏ hứng nửa vời cơn khát
Mộng tương phùng sao cứ mãi lao lung

Vừa gặp gỡ.. nào ngờ lìa, tan, vỡ
Tìm đâu ra đích thực một cuộc người
Nghe cũ rích lời thơ trần thống hối
Son phấn nào lấp kín lệ em rơi


Mai về đứng nép chân triền ngõ hạnh
Chiều khôn khuây mưa gõ nhịp qua cầu
Se sẽ hát nghe bên đời hiu quạnh
Chợt rùng mình anh đang ở nơi đâu..

28.08.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét