12/09/2009

Mộng Đi Anh, Mộng Một Lần..lá rơi từng chiếc ngoài thềm
em nghe thu 
bước vào đêm, 
âm thầm

mộng đi anh, mộng một lần..
trong cơn gió thoảng thật gần môi hôn.

12/09/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét