02/10/2009

Mưa Phía Chân Trời
em buồn gì hở nhỏ?
mà chiều nay mây đan xéo chân trời
gió cũng biết buồn lay lay nhánh cỏ
một ... hai ... ba ... bốn ... cơn mưa

thương, thương nhỏ nhiều mà!
mốt mai ừ mai mốt

em hờn gì hở nhỏ?
mà tóc xõa vai gầy
để ta gọi gió, gió mang về lại
này chiếc cầu vồng, ngoan nhé nhỏ ơi..
02/10/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét