23/03/2010

Chỗ Đời Mưa Nắng Hanh Hao


chỗ ngàn năm chỗ xanh rêu
mê man sóng vỗ liu hiu nhịp lòng
đem mình ra thả suối sông
một ngày kia, một ngày mong bến bờ
chỗ tâm cảm chỗ ngu ngơ
chừng như thơ ý đã ngờ vực nhau
chỗ đời... mưa nắng hanh hao

Feb 23, 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét