12/06/2010

Xin Một Chỗ Tôi Ngồi
chiều buồn
vốc gió qua tay
theo trăm bóng nắng về lay ngang trời

ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan

chiều buồn nắn nót phiếm đàn
cung thương lỡ
nhịp tình tang ơi hời

xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi
an nhiên.

June12,2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét