17/08/2012

Hình 08.08.2012Đại Ca  Hạt Cát - Trưởng  Gia Đình Áo Trắng QN nhận bằng khen của ban tổ chức cuộc thi thơ nhanh tại QN 


Cùng anh Trần Hà Nam, anh Hoa Khá và Thanh (phóng viên truyền hình BĐ)
Ảnh : nguyenthiphung
Qui nhơn, 08.08.2012      

                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét