06/08/2012

TRẦN MAI HƯỜNG, RÊU đọc thơ


Tại Khu Du Lịch Hầm Hô , huyện Tây Sơn- Bình Định
Quê nhà Tây Sơn, 02.08.2012
video by Nguyenthiphung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét