13/09/2012

Ơi Nha Trang, mùa thu lại về!
Chị Phụng và nhà văn Từ Sâm

mình tôi trên bãi khuya...tôi đi vào thương nhớ, tôi xây lại mộng mơ năm nào..
Họa sỹ, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Man Nhiên 

Anh còn nợ em công viên ghế đá..


photo by n g u y e n t h i p h u n g

Nha Trang, tháng 9. 2012Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét