04/09/2012

Rồi mai..

rồi mai em bỏ làm thơ
rồi mai bỏ hết mộng mơ nửa vời
rồi mai thôi hết nói cười
rồi mai hát quạnh giữa trời thênh thang

rồi mai ừ nhé tim ngoan
im thinh nhé, 
kệ trần gian dối lừa

rồi mai đứng dưới cơn mưa
rồi mai em khóc cho vừa hồn nhiên
rồi mai em hết vô duyên
rồi mai em sẽ thôi điên vì người

04/09/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét