16/09/2012

em mãi là rêu..

em không là mây trắng
cuốn đi cơn mộng lành..

dù ngày mưa tháng nắng
em muôn trùng rêu xanh

em không là tượng đá
chon von ngước nhìn đời

em không là chiếc lá
võ vàng lắm thu ơi

thôi, em là em vậy..
yêu thơ và yêu người

em muôn đời em vậy
yêu thơ và yêu anh

16/09/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét