16/07/2013

đơn lẻ
tôi còn đây đối diện tôi

ngoài kia một cõi đất trời điêu linh

thân giờ như bóng lìa hình

trách chi thêm lòng mang nghìn mũi tên

đời lắm lúc thác cùng ghềnh

và người lắm lúc lênh đênh sông hồ,

thì mình lắm lúc âu lo

...

16.07.2013


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét