19/08/2010

Lan Man

màu chiều đang tới
tiếng buồn đang lăn
lừng khừng rượu cạn
mà chưa nguôi sầu

cái ngày hấp hối
nắng vỡ mây tràn
em hay hờn dỗi
viết lời lan man

19 Aug 2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét