08/07/2011

từ anh là biển muôn trùng

em đi tìm lại ngày xưa
mỏi con đường cũ chân vừa lướt qua

em tìm.. dẫu một cành hoa
từ sương trong biếc nở ra đóa sầu..

em ngoái lại phía chân cầu
người muôn trùng bóng thấy đâu là người

em chiêm bao một khoảng trời
bình yên hoa cỏ hát lời chim muông

từ anh biển lớn xa nguồn
em cơn mưa nhỏ rơi buồn quanh sân..


July 08, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét