18/09/2011

Ta Ơi Nán Chút Cho Lòng Rứt Ray

những cao cao
phố những nhà..
những em môi đỏ lòa xòa
tênh hênh..

những am những miễu những đền..
những lèn lách những chênh vênh
vực đời

những dollar những mặt người
những cụn ly lẫn tiếng cười đâu đây..

đi loanh quanh bước hụt ngày
những kia
những nọ
những này
nổi trôi

18/09/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét