08/10/2011

Một Gánh Riêng Mangchợ chiều quẩy gánh xàng xê
tôi rao bán cái ê chề vô duyên

chợ chiều quẩy gánh quàng xiên
tôi rao bán bữa mung miên trượt dài

chợ chiều gánh mỏi hai vai
giọt mồ hôi ướt tóc mai thẩn thờ

chợ chiều quẩy gánh lẳng lơ
tôi rao bán cái vẩn vơ nhịt nhằng

chợ chiều một gánh ăn năn
làm sao bán hết cho lần lỡ xưa..

08/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét