19/11/2011

Dị Thường


Ba ngàn thế giới mưa bay
Biết tìm đâu một bàn tay ấm lòng*  (nvn)

từ ta xa lạ mỗi ngày
nghe thân thương vụt tầm tay
khuất dần

từ em rất mực lòng thành
buồn riêng cất giữ trên vành môi thơ

từ anh cứ khéo tỉnh bơ
ngoài kia thiên hạ thực mơ
cuống cuồng

cảm trong anh lẽ dị thường
chiêm bao, em nhắn một phương hẹn hò

19/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét