24/03/2012

Đặt Tên Là Ngôi Sao Băng

ơ, đêm siết mảnh hồn nhàu
ngôi sao nào thắp một màu huyền diệu..

này anh tôi cũng ước nhiều
cho lòng mở, ngõ thương yêu tao phùng

đêm tịch mịch, mộng không cùng..
ngôi sao thọ nạn trên vùng sơ giao

24.03.2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét