24/04/2012

vỀ..tưởng rằng xanh mãi, còn xanh
bụi thời gian nhấn tròng trành xô ta

về thôi, sương rụng ướt da
lòng chiều ướt chuyến xe qua nhọc nhằn..

về thôi, bóng ngả tối sầm
cõi âm nao nức
cõi trần khuyết hao..

về thôi, sương rụng ướt đầu
che tay nhé kẻo thấm sâu vào hồn..

về chưa? để biết mình còn
tìm nhau..
chớp bể mưa nguồn tìm nhau..

24 tháng tư -2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét