23/06/2011

Nắng
nắng vờn trong gió lao chao
cho câu thơ cũ
bay vào ngày xanh

sáng nay,
trời thấp thật lành
con chim chèo bẻo chuyền cành ríu ran

nắng hờn -
sợi nắng mỏng tang
như trăm cánh khói chìm dần hư không

nắng buông sợi
nắng mênh mông
có một người khuất xa
trông cuối trời..


june 23,2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét