06/12/2009

Phiên Khúc Âm


thả vào đêm cái lêu bêu
mà như nâu mà như rêu vậy người

mà như gào mà như cười
mà nghiêng chao hết núi đồi, chao nghiêng!

mà buôn buốt thắt muộn phiền
cuộc nương náu hỏng lời điên cựa mầm

2009-12-06

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét