08/07/2012

Lên núi


núi cao chi lắm núi ơi, 
P H O T O by @reu
Chi tiết :  ảnh lấy từ iPhone,  July 06, 2012 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét