07/08/2012

Thăm Hầm Hô và Bảo Tàng Quang Trung (02.08.2012)
Rêu và nhà thơ Trần Mai Hường

Rêu và nhà thơ Nguyễn Thị Phụng
Cùng đoàn văn nghệ sỹ từ Tp HCM
Quê nhà, Phú Phong - Tây Sơn...

photo by @nguyenthiphung


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét