09/08/2012

Nhớ


Em nhớ anh như hoa sầu nhớ bướm
Như lạc bầy chim quên gọi mùa xuân
Em nhớ anh như Ngưu Lang, Chức Nữ
Mưa ngâu về trông ngóng để gặp nhau.

Em nhớ anh như biển nhớ sóng trào
Như đông lạnh thét gào vùng gió tuyết
Em nhớ anh như mùa thu biền biệt
Thổi gió về chia lá rớt đôi nơi..

Em nhớ anh như sao nhớ bầu trời
Như mây gọi mưa về khi hoang lạnh
Em nhớ anh trong những đêm cô quạnh
Nghe hồn mình rời rã giữa hư không.


09/08/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét