28/09/2012

Kiếp Nào Có Yêu NhauMinh Đức Hoài Trinh 
Kiếp Nào Có Yêu Nhau 


Anh đừng nhìn em nữa 
Hoa xanh đã phai rồi 
Còn nhìn em chi nữa 
Xót lòng nhau mà thôi . 

Người đã quên ta rồi 
Quên ta rồi hẳn chứ 
Trăng mùa thu gãy đôi 
Chim nào bay về xứ . 

Chim ơi có gặp người 
Nhắn giùm ta vẫn nhớ 
Hoa đời phai sắc tươi 
Đêm gối sầu nức nở . 

Kiếp nào có yêu nhau 
Nhớ tìm khi chưa nở 
Hoa xanh tận ngàn sau 
Tình xanh không lo sợ . 

Lệ nhòa trên gối trắng 
Anh đâu, anh đâu rồi 
Rượu yêu nồng cay đắng 
Sao cạn mình em thôi ?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét