21/04/2013

vô đềhọa vô đơn chí gian nan
cõi quạnh..đêm hoang..
phai tàn đêm mơ
cõi vắng..đêm nguyệt khuyết ..mờ
cõi tôi
đêm từng đêm
chờ sầu lên

20 thg 4, 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét