31/03/2009

Phác Họa
để em nắn nót
để em phác họa lần đầu
để em vẽ một mắt nâu cười hiền

để em thử vẽ một lần
để em điểm xuyết vai trần
để ta cúi xuống thật gần môi nhau

vẽ trăng nín thở
vẽ đêm ú ớ trầm trầm

vẽ đôi tim
nhịp giao hòa
vẽ thiên thu mãi mãi là thiên thu.

31.03.2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét