01/05/2009

Thưa
dạ thưa trăng đã lặn lờ
tàn phai mấy vệt như tơ khói chiều

dạ thưa! ngày vẫn hoang liêu
ngày hương khói
ngày tiêu diêu, lại ngày..

thưa rằng:
em vẫn còn đây

01/05/2009

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét