28/03/2011

Hát Lời Ăn Nănơn anh khấp khởi lời chào
nghe quen thân tự kiếp nào tái sinh

chào nhau môi mắt đa tình
lắm khi cạn xợt một linh đinh chờ

ơn anh buổi nọ tình cờ
cho tôi biết dệt mộng mơ với đời

ngữ ngôn lệch ý thơ rời
lần khe khẽ dấu yêu ơi gọi thầm

ơn anh trầm tích chỗ nằm
mù sương tóc điểm hoa râm trổ cành

mây đầu non gió thị thành
cất lên đoản khúc lỗi lầm tên duyên

March 28, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét