16/03/2011

Mưa tiền kiếp
có những chiều mưa bay bay
mưa đan sợi mỏng nhịp gầy.. vỡ toang

vẫn em thiền nỗi ngổn ngang
vẫn đi về.. với cũ càng nhớ quên

vẫn cơn mưa gõ điệu bền
như người dưng đó an nhiên vậy mà!

mà nghe mấy chục ngàn xa
mưa từ tiền kiếp, mưa qua tháng ngày

March 16, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét