01/03/2011

lục bát tháng batháng ba như dải lụa hiền
dịu dàng nắng quẩn quanh thềm hoa xưa
nhỏ đội nắng đi lễ chùa
giấu trong nhánh tóc nguyên mùa tinh khôi

March 01, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét