26/07/2011

người dưng ơi..

gió chiều nay mà lưa thưa
mà xa xuôi quá nên chưa ghé tìm ?
để màu nắng nhạt quanh thềm
nhỏ ngồi tư lự, lặng im tiếng cười
người dưng ơi! đã lâu rồi
hay chăng nỗi nhớ ngập trời nhớ nhung

july 26, 2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét