04/08/2011

Tôi Tìm Cuộc Trùng Phùng Tôi


tôi tìm..
cuộc TRÙNG PHÙNG
tôi


tìm trong sương khói phù vân
bóng nhòa hư huyễn nơi tâm kẻ sầu
nghe từng biển sóng thét gào
nghe vồn vã tiếng mưa nào xa xôi
sầu nào đã ở trong tôi
sầu nào vừa nở trên môi thơ người

tôi tìm cuộc trùng phùng tôi
có nghìn giọt vỡ khóc cười vô ngôn

04.08.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét