05/08/2011

Hỏi

mòn chưa sông núi ngọn nguồn?
thơ tôi cũng chỉ vần buồn, rớt rơi..

lân la trên chuyến xe đời
nẻo về đã tận cuối trời thênh thang

có tà huy rụng trên ngàn
có mùa rét mướt chợt tràn qua tim
có tôi bảy nổi ba chìm

05.08.2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét