26/07/2012

chạng vạng..

p h o t o by  rÊu 
                                             .. j u l y 26, 2012chạng vạng đất
chạng vạng trời
tình tôi chạng vạng trong thời xa em..
( thơ Phương Xích lô)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét