26/07/2012

PHỐ BUỒN


phố nằm giấu nắng sau lưng
treo nhành thập tự, lạc vùng trầm luân
tôi về ru lại tình gần
lời thiên thu
gọi trong ngần sớm mai..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét