01/09/2009

Ngày Tháng Đó..
Ngày tháng đó.. còn trong nhau anh nhỉ?
ghét mùa thu sao kéo đến vội vàng
em đi về trên lối, nhớ thênh thang
nghe lá chín rớt quanh thềm nguyệt tận.

Ngày tháng đó.. rêu xanh rồi anh nhỉ?
bạt ngàn mây bạt cả một xưa nào
đêm vợi vời chẳng thắp nổi ánh sao
đêm dài quá đêm thức chờ mộng tới..

Ngày tháng đó.. nghe thu về gõ cửa
em buông lơi thèm môi gió cợt tình
kịp không anh, nhớ nhau đành làm thinh
nên lắm lúc heo may ơ hờ lạnh

Ngày tháng đó.. nhập nhằng cơn mưa tạnh
muộn rồi anh, em nhặt nắng ban chiều
mình gặp nhau ừ như thể đã nhiều
nào ai biết bóng thời gian đổ xuống.

Ngày tháng đó.. hư vô rồi anh nhỉ
hay thơ em lỗi hẹn với ngôn từ?

2009-09-01

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét